Z życia Izby


26 czerwca 2024
W dniu 26-go czerwca br. w siedzibie Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju odbyło się spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego koncernu LEIDOS, poświęcone omówieniu obszarów potencjalnej współpracy, będących w zainteresowaniu obu stron.    W spotkaniu udział wzięli ze strony koncernu LEIDOS:  wiceprezes ds. biznesu międzynarodowego  Dean BAXEVANIS, dyrektor lotniczych systemów obronnych Joe PALUMBO oraz dyrektor marketingu międzynarodowego Ysabel VANDEPUTTE. Natomiast ze strony Izby: Prezes Sławomir Kułakowski i Dyrektor Generalny Jakub JAWORSKI.
24 czerwca 2024
W dniach 17-21 czerwca 2024 roku w Paryżu odbyły się Międzynarodowe Targi EUROSATORY 2024.    Targi EUROSATORY to jedna z największych imprez wystawienniczych przemysłu zbrojeniowego na świecie. Wydarzenie, organizowane na zmianę z londyńskimi targami DSEI, co dwa lata gromadzi w Paryżu wystawców z całego świata. Biorą w nim udział wszyscy znaczący producenci uzbrojenia oraz szerokie grono odbiorców i branżowych liderów opinii. EUROSATORY to również tradycyjne miejsce premierowych pokazów nowych systemów uzbrojenia.    Na targach nie zabrakło licznych polskich akcentów. Swoje stoiska zaprezentowały Grupa PGZ, Grupa WB, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Jakusz, PIAP i AMZ Kutno oraz kilkanaście innych firm polskich na swoich indywidualnych stoiskach.
23 czerwca 2024
W czwartek 20-go czerwca br. Zarząd Targów Warszawskich wraz z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich zorganizowali już po raz dziewiąty Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Konferencja, która odbyła się w Warszawie skupiła ekspertów w dziedzinie obronności i gospodarki w tym m.in. przedstawicieli polityki, Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej, służb ratowniczych, uczelni wyższych, a także krajowego i zagranicznego przemysłu obronnego. Na odnotowanie zasługuje obecność przedstawicieli dyplomatycznych Szwecji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Litwy i Danii – państw szczególnie zainteresowanych utrzymaniem bezpieczeństwa na Bałtyku i Morzu Północnym.
21 czerwca 2024
Począwszy od drugiej połowy września br. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju będzie organizować szkolenia z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), którego funkcjonowanie w firmie jest ustawowym obowiązkiem dla podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń indywidualnych i globalnych na obrót z zagranicą uzbrojeniem, a także zamierzających korzystać z krajowych zezwoleń generalnych.
21 czerwca 2024
W czwartek 20 czerwca 2024 roku w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim doszło do podpisania porozumienia o współpracy w zakresie obsługi i serwisu odrzutowych samolotów KAI FA-50 Fighting Eagle pomiędzy producentem oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.    W powyższym wydarzeniu uczestniczył wiceprezes wykonawczy KAI Sang Jae LEE oraz p.o. prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy Dariusz SOKÓLSKI.
21 czerwca 2024
    W dniach 18-19 czerwca br. w Depułtyczach Królewskich k/Chełmna, na terenie Centrum Lotniczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, odbyły się VII Terenowe Targi Ochrony Granic  GRANICE 2024. które są platformą do prezentacji najnowszych technologii i sprzętu dla służb granicznych i ratunkowych oraz celno-skarbowych, zorganizowane przez Targi Lublin SA.
21 czerwca 2024
W dniach 11-12 czerwca br. w Amsterdamie (Holandia) odbyły się dwudniowe obrady Doradczej Grupy Przemysłowej NATO (NIAG).    Pierwszy dzień obrad odbył się w formule rozszerzonej wraz z partnerami NATO. Natomiast drugi dzień obrad był tylko w gronie narodowych delegacji członków NATO.
19 czerwca 2024
We wtorek 18-go czerwca 2024 roku Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołała na stanowisko członka zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. pana Jana GRABOWSKIEGO.    Jan GRABOWSKI jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów z public relations i komunikacji strategicznej w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów w Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej w Paryżu (Institut des hautes études de Defense Nationale à Paris, IHEDN).