Zespoły branżowe


Prezydium Izby jest władne:

 • powołać i rozwiązać zespół branżowy;
 • nadzorować jego działalność;
 • zatwierdzić wybór przewodniczącego oraz skład zespołu i jego regulamin.

Na mocy uchwały Prezydium Izby nr 2/III/2005 z 1-go lutego 2005 roku, w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz Obronności Kraju działają następujące zespoły branżowe:

 • Zespół Lotniczy – Przewodniczący: Witold WIŚNIOWSKI, dyrektor Instytutu Lotnictwa;
 • Zespół Morski – Przewodniczący: Józef JAKUBCZYK, Dyrektor Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej;
 • Zespół Pojazdów Pancernych i Opancerzonych – Przewodniczący: Antoni SZULBORSKI, Zastępca Dyrektora Biura „C” BUMAR Sp. z o.o.;
 • Zespól Uzbrojenia Klasycznego, Amunicji i Materiałów Wybuchowych – Przewodniczący: Dariusz TYMIŃSKI, Prezes OPTIMUM Sp. J.;
 • Zespół Elektroniki, Optoelektroniki, Systemów Informatycznych i Łączności – Piotr Wojciechowski Prezes WB Electronics;
 • Zespół Logistyczny – Przewodniczący: Piotr OHNSORGE, dyrektor w firmie SELMAR;
 • Zespół Wyposażenia Żołnierza – Przewodniczący: Marian Czajka Prezes SPWS im. Jana Kilińskiego;
 • Zespół Infrastruktury Militarnej – Przewodniczący: Paweł KARCZMAREK, prezes zarządu GOLD – BUDEX Sp. z o.o.;
 • Zespół Eksportu Specjalnego – Przewodniczący: Tadeusz BEDNAREK, prezes zarządu PHZ CENZIN Sp. z o.o.

Członkowie Izby zainteresowani aktywna działalnością w poszczególnych zespołach proszeni są o kontakt z Panią Izabelą JANIAK: tel. (+4822) 6344778; faks: (+4822) 8368424; e-mail: janiak@przemysl-obronny.pl