Zespół Obsługi Prezydium Izby


Asystent: Katarzyna KOWALCZYK
tel.: (+4822) 634 47 78
e-mail: izba@przemysl-obronny.pl

Zespól Obsługi Prezydium Izby działa w ramach struktury Sekretariatu PIPnROK i wykonuje wszelkie zadania związane z obsługą organizacyjną, merytoryczną i techniczną Prezesa Izby oraz posiedzeń Rady Głównej i Prezydium Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Do podstawowych zadań Zespołu Obsługi Prezydium Izby należy:

  • Obsługa organizacyjna, merytoryczna i techniczna Prezesa Izby;
  • Obsługa organizacyjna, merytoryczna i techniczna posiedzeń Rady Głównej i Prezydium Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju,
  • Prowadzenie spraw kadrowych;
  • Koordynowanie działań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK);
  • Koordynowanie działań z zakresu ochrony informacji niejawnych;
  • Rejestrowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej.