Biuro Promocji i Analiz


Biuro Promocji i Analiz

Dyrektor: vacat
tel.: (+4822) 634 47 78
e-mail: izba@przemysl-obronny.pl

Biuro Promocji i Analiz działa w ramach struktury Sekretariatu Izby i wykonuje wszelkie zadania związane z realizacją promocji oraz opracowywania analiz na rzecz firm członkowskich Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Do podstawowych zadań Biura Promocji i Analiz należy:

  • Organizowanie udziału polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i wystawach za granicą (we współpracy z BWM);
  • Organizowanie za granicą Dni Polskiego Przemysłu Obronnego (we współpracy z BWM);
  • Organizowanie wyjazdowych misji gospodarczych do poszczególnych regionów świata oraz współpraca z zagranicznymi organizatorami misji gospodarczych w zakresie planowania i realizacji merytorycznego programu ich pobytu w Polsce (we współpracy z BWM);
  • Prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej dla polskich przedsiębiorstw;
  • Organizacja międzynarodowych sympozjów i seminariów dot. rozwoju stosunków handlowych w sektorze obronnym (we współpracy z BWM);
  • Promocja polskiej gospodarki w krajach UE;
  • Prowadzenie działalności wydawniczej;
  • Organizacja konkursów mających na celu promowanie osiągnięć polskiego przemysłu obronnego.