Biuro Inicjatyw Gospodarczych


Biuro Inicjatyw Gospodarczych

Dyrektor: vacat
tel.: (+4822) 634 47 78
e-mail: izba@przemysl-obronny.pl

Biuro Inicjatyw Gospodarczych działa w ramach struktury Sekretariatu Izby i wykonuje wszelkie zadania związane z realizacją działalności gospodarczej Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju oraz jej członków w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań Biura Inicjatyw Gospodarczych należy:

 • Przygotowanie polskich firm sektora obronnego pod kątem prawnym, organizacyjnym i finansowym do konkurowania na rynkach światowych;
 • Pośrednictwo w transferze wiedzy i doświadczeń przystosowujących polskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe do działania na rynkach Unii Europejskiej
 • Przybliżanie małym i średnim firmom możliwości korzystania ze wsparcia finansowego ze środków UE;
 • Obsługa prawna klientów krajowych i zagranicznych sektora obronnego, zarówno małych firm, jak i dużych koncernów. Współpraca z firmami consultingowymi i innymi jednostkami prowadzącymi podobną działalność;
 • Projektowanie i opracowywanie dokumentów dla różnych form współpracy handlowej i wymiany międzynarodowej; przygotowywanie i negocjowanie porozumień i kontraktów
 • Analiza stanu prawnego, szczególnie w odniesieniu do inwestycji zagranicznych i handlu międzynarodowego;
 • Reprezentowanie stron w sprawach gospodarczych;
 • Tworzenie spółek joint ventures i przedstawicielstw w sektorze obronnym;
 • Działalność informacyjna, doradcza i szkoleniowa, dotycząca restrukturyzacji, zmian własnościowych, kojarzenia partnerów inwestycyjnych oraz korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 • Inicjowanie nowych projektów z zakresu współpracy gospodarczej w sektorze obronnym;.
 • Przybliżanie małym i średnim firmom możliwości korzystania ze wsparcia finansowego ze środków UE;
 • Prowadzenie badań w sektorze przedsiębiorstw obronnych, pozwalających na ocenę sytuacji lub formułowanie opinii w imieniu środowiska w sprawach integracji, zarówno wobec rządu jak i wobec instytucji UE.