Kontakt


Nasz Adres
00-961 Warszawa,
ul. Fort Wola 22,
Tel/fax:(+48 22) 6344778, 8368424
e-mail:izba@przemysl-obronny.pl