Kontakt


Nasz Adres
00-961 Warszawa,
ul.Fort Wola 22,
Tel/fax:(22)6344778,8368424
e-mail:izba@przemysl-obronny.pl