Komisja ds. Bezpieczeństwa Biznesu


Przewodniczący: Sławomir KUŁAKOWSKI
Sekretarz: Jakub JAWORSKI
Tel. 22 6344778
j.jaworski@przemysl-obronny.pl

Zakres działania:

  • bezpieczeństwo biznesu w działalności gospodarczej,
  • zbieranie i tworzenie baz danych o aktualnych zagrożeniach dla polskiego biznesu,
  • upowszechnianie wiedzy dla przedsiębiorców o skutecznych i wypróbowanych metodach ochrony biznesu przed zagrożeniami,
  • udział w doskonaleniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa biznesu,
  • organizowanie dokształcania kadry menedżerskiej,
  • rozwój metodologii badania wiarygodności partnerów gospodarczych oraz ochrony zasobów informacji,
  • monitorowanie i opiniowanie rządowych projektów zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na zmianę warunków bezpieczeństwa biznesu,
  • udzielanie pomocy przedsiębiorcom w organizowaniu auditów i ocen bezpieczeństwa prowadzonej działalności, dokonywanych przez wiarygodnych rzeczoznawców i ekspertów,