Biuro Współpracy Międzynarodowej


Dyrektor: Jakub JAWORSKI
tel.: (+4822) 634 47 78
e-mail: jaworski@przemysl-obronny.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej działa w ramach struktury Sekretariatu Izby i wykonuje wszelkie zadania związane z realizacją współpracy Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju z zagranicą.

Do podstawowych zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy:

  • Przygotowywanie umów o współpracy PIPnROK z organizacjami partnerskimi z zagranicy;
  • Obsługa kontaktów z organizacjami partnerskimi z zagranicy;
  • Realizacja obowiązków wynikających z przynależności PIPnROK do organizacji międzynarodowych a w szczególności przygotowanie merytoryczne organizacyjne i techniczne udziału przedstawicieli PIPnROK we wszystkich spotkaniach, w których Izba uczestniczy;
  • Organizowanie udziału polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i wystawach za granicą (we współpracy z BPiA);
  • Organizowanie za granicą Dni Polskiego Przemysłu Obronnego (we współpracy z BPiA);
  • Organizowanie wyjazdowych misji gospodarczych do poszczególnych regionów świata oraz współpraca z zagranicznymi organizatorami misji gospodarczych w zakresie planowania i realizacji merytorycznego programu ich pobytu w Polsce (we współpracy z BPiA);
  • Organizacja międzynarodowych sympozjów i seminariów dot. rozwoju stosunków handlowych w sektorze obronnym(we współpracy z BPiA);
  • wzmacnianie samorządu gospodarczego jako partnera firm obronnych, konkurujących na Rynku UE oraz partnera organizacji przedsiębiorców w krajach UE.