Komisja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Przewodniczący: Władysław JAWORSKI
Sekretarz: Katarzyna KOWALCZYK
Tel. 22 6344778
izba@przemysl-obronny.pl

Zakres działania:

  • opiniowanie polityki gospodarczej państwa wobec MSP oraz opracowywanie raportów na temat aktualnej sytuacji gospodarczej MSP branży obronnej,
  • wspieranie i promocja sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • opiniowanie projektów regulacji prawnych dotyczących MSP,
  • ocena realizacji ustaw dotyczących MSP oraz opracowywanie projektów ich nowelizacji,
  • wspieranie firm prowadzących działalność gospodarczą w krajach UE i na pozostałych rynkach,
  • ułatwianie dostępu do informacji o środkach pomocowych, liniach kredytowych, sprawach podatkowych, celnych itp.,
  • wspieranie małych i średnich firm w zakresie rozwoju i podejmowania produkcji lokalnej,
  • wspieranie wszelkich form szkolnictwa zawodowego,
  • polityka podatkowa wobec MSP.