Deklaracja członkowska


Deklaracja członkowska jest podstawowym dokumentem, świadczącym o przystąpieniu do Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Deklaracja członkowska powinna być wypełniona w dwóch egzemplarzach i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy, kandydującej do PIPnROK. W rubryce „profil działalności, zakres produkcji” należy jednym zdaniem określić główny profil działalności i zakres produkcji. Po przyjęciu w poczet członków Izby, jeden egzemplarz, z opinią Sekretariatu PIPnROK i Prezydium Izby powinien zostać odesłany do firmy nowoprzyjętej.