Komisja ds. Jakości i Normalizacji


Przewodniczący: Bogusław KUPCZAK
Sekretarz: Katarzyna KOWALCZYK
Tel. 22 6344778
izba@przemysl-obronny.pl

Zakres działania:

  • problematyka jakości w gospodarce,
  • opiniowanie projektów regulacji prawnych związanych z problematyką jakości i normalizacji,
  • ocena realizacji ustaw związanych z polityką jakości i normalizacji i opracowywanie projektów ich nowelizacji,
  • standardy ISO i AQAP,
  • Wewnętrzny System Kontroli,
  • problematyka certyfikacji w NATO i UE,
  • certyfikacja dostawców MON oraz MSWiA,
  • problematyka normalizacji.