Agencja Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA)


Agencja Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA) jest głównym dostawcą usług NATO, dostarczającym szerokie spektrum zintegrowanych zdolności dla Sojuszu, jego państw członkowskich i partnerów. Agencja łączy działania NATO w zakresie wsparcia logistycznego i zaopatrzenia, zapewniając skuteczne i efektywne kosztowo wielonarodowe rozwiązania w zakresie wsparcia. NSPA jest agencją finansowaną przez klienta, działającą na zasadzie „no profit – no loss”.

   NSPA zapewnia wsparcie zakupowe i logistyczne NATO, jego sojusznikom, partnerom i innym organizacjom międzynarodowym.

   Agencja koncentruje się głównie na wspieraniu:

  • operacji i ćwiczeń NATO poprzez rzeczywiste usługi wsparcia, takie jak zakwaterowanie, wyżywienie i usługi medyczne; infrastruktura; wsparcie lotnisk i inne usługi logistyczne dla żołnierzy;
  • zarządzania cyklem życia systemów uzbrojenia; NSPA nadzoruje wszystkie fazy cyklu życia sprzętu i systemów uzbrojenia (od pozyskania do wycofania systemu uzbrojenia, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia eksploatacyjnego). NSPA zarządza obecnie 32 międzynarodowymi partnerstwami wspierającymi obejmującymi ponad 90 głównych systemów uzbrojenia (śmigłowce, radary, pociski, pojazdy opancerzone, systemy nadzoru powietrznego itp.);
  • zarządzania i koordynacji Systemem Rurociągów w Europie Środkowej. Z Wersalu we Francji NSPA zarządza Systemem Rurociągów Europy Środkowej (CEPS). CEPS to największy system rurociągów naftowych NATO. Utworzony na początku lat pięćdziesiątych XX wieku CEPS został utworzony w celu transportu, magazynowania i dystrybucji różnych rodzajów paliwa w celu zaopatrzenia sił zbrojnych Sojuszu w Europie Środkowej. Od 1960 roku CEPS dostarcza również paliwo do silników odrzutowych do głównych lotnisk cywilnych, takich jak Bruksela, Frankfurt, Luksemburg, Schiphol i Zurych. Rada Północnoatlantycka zezwala na niewojskowe wykorzystanie CEPS pod warunkiem, że priorytetem jest posiadanie zdolności wojskowych.

Główne zadania i obowiązki

   Misją NSPA jest dostarczanie elastycznych, efektywnych i opłacalnych usług wsparcia logistycznego dla systemów i operacji. Wsparcie to jest udzielane – w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu, wszędzie tam, gdzie jest to wymagane – członkom NATO, władzom wojskowym NATO i państwom partnerskim, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

   Konkretnie rzecz ujmując, Agencja nabywa, obsługuje i utrzymuje systemy uzbrojenia, dostawy paliwa, usługi portowe, logistykę lotniskową, transport powietrzny, usługi medyczne i gastronomiczne oraz usługi wsparcia baz dla wszystkich swoich klientów na całym świecie. Konsoliduje i centralizuje funkcje zarządzania logistyką, umożliwiając swoim klientom osiągnięcie efektu skali.

Struktura

   NSPA ma siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga, główne centra operacyjne znajdują się we Francji, na Węgrzech i we Włoszech, a placówka w Kosowie. Agencja zatrudnia około 1550 pracowników i nadzoruje ponad 2500 kontraktorów w misjach NATO na całym świecie.

   NSPA podlega Radzie Północnoatlantyckiej. Agencja, kierowana przez dyrektora generalnego, jest organem wykonawczym Organizacji Wsparcia i Zamówień NATO (NSPO), której członkami są wszyscy członkowie NATO. Kraje te są reprezentowane w Radzie Nadzorczej Agencji NSPO (ASB), która kieruje i kontroluje działalność NSPA.