Historia


Współczesna historia Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju liczy ponad osiemnaście lat.

Z inicjatywy przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego, a w szczególności Romana MUSIAŁA, ówczesnego prezesa Zakładów Metalowych MESKO w Skarżysku Kamiennej, w dniu 11 września 1995 roku, na zebraniu założycielskim w Kielcach, w jawnym głosowaniu przyjęto uchwałę o powołaniu Izby. Przedstawiciele 67 założycieli, w obecności gen. Henryka MIKI z Ministerstwa Obrony Narodowej i płk. Sławomira KUŁAKOWSKIEGO z Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP, wybrali następnie tymczasowy zarząd Izby oraz Komisję Rewizyjną.

Pierwszym Prezesem Izby został Roman MUSIAŁ a do Zarządu Izby zostali wybrani: Edward APONIUK, Leszek CICHOCKI (wiceprezes) Krzysztof JURKIEWICZ (Wiceprezes), Ryszard KARDASZ, Henryk MYŁEK oraz Sławomir RESZKA. Obecnie prezesem Izby (od 2001 roku) jest Sławomir KUŁAKOWSKI.

Przychylność ówczesnych władz Ministerstw: Przemysłu i Handlu oraz Obrony Narodowej, a także wytężona praca Janusza BRANDTA, Sławomira RESZKI oraz Krzysztofa JURKIEWICZA, doprowadziły do rejestracji sądowej Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, jako organizacji o zasięgu krajowym (115 członków założycieli).

Sądowy wpis do rejestru w dniu 18.04.1996 roku dał początek najnowszej historii samorządu gospodarczego w sektorze zbrojeniowym w Polsce.

W okresie ostatnich 18 lat Izba inicjowała działania rzecz podnoszenia poziomu technicznego i jakości wyrobów producentów na rzecz obronności kraju, uaktywniała powiązania kooperacyjne, inspirowała przedsięwzięcia prowadzące do zwiększenia produkcji na rynek krajowy i na eksport oraz inspirowała i wspierała działania restrukturyzacyjne oraz modernizacyjne polskiego przemysłu i przygotowywała go do integracji ze strukturami europejskimi.

W tych latach ważnym fragmentem prowadzonej działalności było prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli przemysłu polskiego i ułatwianie nawiązywania kontaktów z producentami zagranicznymi. Prowadzona była wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i handlowych.

W latach 1998-2005 lat Izba koordynowała zdecydowaną większość zbiorczych wystąpień polskiego przemysłu obronnego na targach międzynarodowych. W tym okresie Izba zorganizowała 25 stoisk narodowych polskiego na targach w 9 krajach (Czechy, Francja, Grecja, Indie, Indonezja, Malezja, Słowacja, Wielka Brytania, ZEA).

Po roku 2005 Izba, w związku z powstaniem grup kapitałowych: ARP i Bumar, skoncentrowała się na organizacji zbiorczych wystąpień polskiego przemysłu obronnego na targach międzynarodowych dla MSP sektora prywatnego oraz Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych. Do końca 2011 roku Izba zorganizowała 33 stoiska narodowe polskiego na targach w 14 krajach (Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Indie, Indonezja, Jordania, Liban, Kazachstan, Malezja, RPA, Słowacja, Tajlandia, ZEA).

Od początków powstania Izba ściśle współpracuje z organizatorami targów MSPO w Kielcach. Od 1998 roku Izba jest współorganizatorem targów BALT MILITARY EXPO w Gdańsku, a w latach 2004-2008 była współorganizatorem targów CŁO i GRANICA w Warszawie

W 2000 roku Izba była inicjatorem i koordynatorem Dni Polskiego Przemysłu Obronnego na Litwie, w ramach których zrzeszone w niej firmy przekazały litewskiej części batalionu LITPOLBAT uzbrojenie i sprzęt wartości około 4 mln PLN, w tym Izba z własnego funduszu promocji – 700 tys. PLN. Natomiast polskiej części batalionu Izba przekazała ciężarówkę STAR 1466 wartości 150 tyś. PLN.

Izba od 2000 roku była zorganizowała ponad trzydzieści konferencji krajowych i międzynarodowych w 12 krajach oraz 38 misji gospodarczych (Armenia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Indie, Indonezja, Jordania, Kanada, Kazachstan, Liban, Malezja, Mołdowa, Norwegia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Tajlandia, USA, Wielka Brytania, ZEA).

W 1998 roku Izba została zgłoszona do reprezentowania polskiego przemysłu obronnego na forum Doradczej Grupy Przemysłowej NATO (NIAG), a od grudnia 2000 bierze aktywny udział w posiedzeniach Grupy. W maju 2004 Izba była, razem z ARP i Grupą kapitałową BUMAR, współorganizatorem sesji wyjazdowej NIAG w Polsce (Warszawa, Mielec, Baranów Sandomierski, Rzeszów).

W 1999 roku Izba zainicjowała współpracę przemysłową w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W jej ramach zorganizowano dwie edycje forum przemysłów obronnych Polski i Czech oraz I i III Forum Przemysłów Obronnych Grupy Wyszehradzkiej w Warszawhe.

Od roku 1997 Izba formalizuje swoje kontakty z zagranicznymi stowarzyszeniami przemysłów obronnych, podpisując z nimi porozumienia o współpracy (Wielka Brytania – 1997, 2002 i 2013, Czechy – 1998 i 2013, Francja – 1998, Słowacja – 2001, Indie – 2003, Norwegia – 2003, Rumunia – 2003 i 2013, Kanada – 2005, Węgry – 2005, USA – 2005, Indonezja-2005, Australia – 2009, Kgrea Południowa – 2009, Szwecja – 2010, Jordania – 2013).

Natomiast w kraju Izba, oprócz porozumienia o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej (12.08.1999, znowelizowanego w dniu 9.12.2011 roku), podpisała porozumienia o współpracy z NSZZ Pracowników Wojska (1997), Sekcją Crajową Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” (1998), Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Sprzętu Przeciwpożarowego (1999) oraz ze Związkiem Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego (2003).

W 1999 roku Izba wydała pierwszy katalog polskiego przemysłu obronnego, którego ostatnia edycja została wydana w 2013 roku. Od 1996 roku wydawany jest BIULETYN IZBY. W 2003 roku rozpoczęto wydawanie dwumiesięcznika POLISH DEFENCE INDUSTRY (w języku angielskim), a od 2005 roku kwartalnika PRZEGLĄD GOSPODARCZO – OBRONNY.

Obecnie Izba stowarzysza 132 spółki skarbu państwa oraz przedsiębiorstwa prywatne. Są wśród nich zarówno potentaci jak: BUMAR Sp. z o.o., Lubawa SA, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A., Bumar-Amunicja S.A. (dawne MESKO), Bumar Elektronika S.A. (dawny PIT i RADWAR S.A.), czy też Bumar PCO S.A., jak również MSP.

Od 21 maja 2012 roku, po wygraniu przetargu, Izba realizuje branżowy program promocji dla przemysłu obronnego, który zakłada realizację w Polsce oraz jedenastu krajach (w latach 2012 – 2014) 29 przedsięwzięć promujących, w ramach Komponentu A oraz 112 przedsięwzięć promujących, w ramach komponentu B i działań dodatkowych.