Historia


Współczesna historia Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju liczy ponad dwadzieścia dziewięć lat.

Z inicjatywy przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego, a w szczególności Romana MUSIAŁA, ówczesnego prezesa Zakładów Metalowych MESKO w Skarżysku Kamiennej, w dniu 11 września 1995 roku, na zebraniu założycielskim w Kielcach, w jawnym głosowaniu przyjęto uchwałę o powołaniu Izby. Przedstawiciele 67 założycieli, w obecności gen. Henryka MIKI z Ministerstwa Obrony Narodowej i płk. Sławomira KUŁAKOWSKIEGO z Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP, wybrali następnie tymczasowy zarząd Izby oraz Komisję Rewizyjną.

Pierwszym Prezesem Izby został Roman MUSIAŁ a do Zarządu Izby zostali wybrani: Edward APONIUK, Leszek CICHOCKI (wiceprezes) Krzysztof JURKIEWICZ (Wiceprezes), Ryszard KARDASZ, Henryk MYŁEK oraz Sławomir RESZKA. Obecnie prezesem Izby (od 2001 roku) jest Sławomir KUŁAKOWSKI.

Przychylność ówczesnych władz Ministerstw: Przemysłu i Handlu oraz Obrony Narodowej, a także wytężona praca Janusza BRANDTA, Sławomira RESZKI oraz Krzysztofa JURKIEWICZA, doprowadziły do rejestracji sądowej Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, jako organizacji o zasięgu krajowym (115 członków założycieli).

Sądowy wpis do rejestru w dniu 18.04.1996 roku dał początek najnowszej historii samorządu gospodarczego w sektorze zbrojeniowym w Polsce.

W okresie ostatnich 29 lat Izba inicjowała działania rzecz podnoszenia poziomu technicznego i jakości wyrobów producentów na rzecz obronności kraju, uaktywniała powiązania kooperacyjne, inspirowała przedsięwzięcia prowadzące do zwiększenia produkcji na rynek krajowy i na eksport oraz inspirowała i wspierała działania restrukturyzacyjne oraz modernizacyjne polskiego przemysłu i przygotowywała go do integracji ze strukturami europejskimi.

W tych latach ważnym fragmentem prowadzonej działalności było prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli przemysłu polskiego i ułatwianie nawiązywania kontaktów z producentami zagranicznymi. Prowadzona była wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i handlowych.

W latach 1998-2023 lat Izba koordynowała zdecydowaną większość zbiorczych wystąpień polskiego przemysłu obronnego na targach międzynarodowych. W tym okresie Izba zorganizowała 56 stoisk narodowych polskiego na targach w 18 krajach (Armenia, Bułgaria, Brunei, Czechy, Francja, Grecja, Indie, Indonezja, Liban, Malezja, Filipiny, Kazachstan, RPA,, Ukraina, Słowacja, Tajlandia, Wielka Brytania, ZEA).

Od początków powstania Izba ściśle współpracuje z organizatorami targów MSPO w Kielcach. Od 1998 roku Izba jest współorganizatorem targów BALT MILITARY EXPO w Gdańsku, a w latach 2004-2008 była współorganizatorem targów CŁO i GRANICA w Warszawie

W 2000 roku Izba była inicjatorem i koordynatorem Dni Polskiego Przemysłu Obronnego na Litwie, w ramach których zrzeszone w niej firmy przekazały litewskiej części batalionu LITPOLBAT uzbrojenie i sprzęt wartości około 4 mln PLN, w tym Izba z własnego funduszu promocji – 700 tys. PLN. Natomiast polskiej części batalionu Izba przekazała ciężarówkę STAR 1466 wartości 150 tyś. PLN.

Izba od 2000 roku zorganizowała ponad sześćdziesiąt konferencji krajowych i międzynarodowych w 18 krajach oraz 68 misji gospodarczych (Armenia, Brunei, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Egipt, Filipiny, Indie, Indonezja, Jordania, Kanada, Kazachstan, Liban, Malezja, Mołdowa, Norwegia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Tajlandia, USA, Ukraina, Wielka Brytania, ZEA).

W 1998 roku Izba została zgłoszona do reprezentowania polskiego przemysłu obronnego na forum Doradczej Grupy Przemysłowej NATO (NIAG), a od grudnia 2000 bierze aktywny udział w posiedzeniach Grupy. W maju 2004 Izba była, razem z ARP i Grupą kapitałową BUMAR, współorganizatorem sesji wyjazdowej NIAG w Polsce (Warszawa, Mielec, Baranów Sandomierski, Rzeszów). Ponownie byliśmy współorganizatorem sesji wyjazdowej NIAG w Warszawie w 2018 roku (razem z PGZ i MON). Przedstawiciel Izby – Jakub JAWORSKI jest Przewodniczącym Polskiej Delegacji w NIAG (Izba, PGZ, MON i MRiT).