Sekretariat


Sekretariat Izby działa w ramach struktury wykonawczej Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju. Do jego podstawowych zadań należy obsługa kontaktów z firmami członkowskimi, a także integracja środowiska polskich przedsiębiorców branży obronnej wokół wspólnych celów. Sekretariat, poprzez wyspecjalizowane biura, organizuje seminaria, konferencje i szkolenia w zakresie najważniejszych tematów dotyczących sektora obronnego, a wiążących się z prowadzeniem firmy na jednolitym rynku europejskim i rynkach międzynarodowych.

Współpracę z zagranicą i obowiązki wynikające z przynależności PIPnROK do organizacji międzynarodowych, realizuje Biuro Współpracy Międzynarodowej. BWM wraz z Biurem Promocji i Analiz przygotowują merytorycznie, a także organizacyjnie uczestnictwo przedstawicieli PIPnROK we wszystkich spotkaniach i misjach, w których Izba uczestniczy. Zapewniają też obsługę członków zagranicznych organizacji, z którymi Izba współpracuje, w czasie ich pobytu w Polsce.

Biura Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju uczestniczą w realizacji programów promocyjnych, organizują konkursy i wystawy oraz udzielają porad prawnych.