Komisja ds. Promocji i Marketingu


Przewodniczący: Władysław JAWORSKI
Sekretarz: Katarzyna KOWALCZYK
Tel. 6344778
izba@przemysl-obronny.pl

Zakres działania:

 • promocja eksportu, rozwoju inwestycji i wymiany handlowej na rynkach zagranicznych,
 • działania na rzecz ożywienia rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych z zagranicą,
 • wypracowywanie opinii, stanowisk, przyczyniających się do poprawy ilości i struktury eksportu polskich towarów sektora obronnego,
 • wspieranie proeksportowego rozwoju polskiego przemysłowego potencjału obronnego,
 • opracowanie strategii promocji eksportu wyrobów „S”,
 • opiniowanie polityki gospodarczej państwa w zakresie promocji eksportu oraz opracowywanie raportów na temat eksportu wyrobów „S”,
 • opiniowanie projektów regulacji prawnych dotyczących promocji eksportu,
 • ocena realizacji ustaw dotyczących promocji eksportu oraz opracowywanie projektów ich nowelizacji,
 • wspieranie firm prowadzących działalność proeksportową,
 • ułatwianie dostępu do informacji wspomagających eksport wyrobów „S”, a w szczególności o środkach pomocowych, liniach kredytowych, sprawach podatkowych, celnych itp.,
 • udział w doskonaleniu wiedzy z zakresu promocji i marketingu,
 • organizowanie dokształcania kadry menedżerskiej z zakresu marketingu i promocji eksportu.