Sekretariat Delegacji Polskiej NIAG


Sekretarz: Jakub JAWORSKI
tel.:
(+4822) 634 47 78
e-mail:
j.jaworski@przemysl-obronny.pl

Sekretariat Polskiej Delegacji w Doradczej Grupie Przemysłów Obronnych NATO (NIAG) działa w ramach struktury Sekretariatu PIPnROK i wykonuje wszelkie zadania związane z obsługą organizacyjną, merytoryczną i techniczną Polskiej Delegacji w NIAG. Przewodniczącym polskiej delegacji w NIAG jest Jakub JAWORSKI. W skład polskiej delegacji, obok przedstawiciela Izby, wchodzą przedstawiciele: PGZ SA, MON i MRIT.

Do podstawowych zadań Sekretariatu Polskiej Delegacji w NIAG:

  • Obsługa organizacyjna, merytoryczna i techniczna członków polskiej delegacji w NIAG;
  • Tłumaczenia oraz dystrybucja materiałów NIAG do zainteresowanych członków Izby;
  • Zapewnienie udziału przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego w grupach roboczych NIAG;
  • Koordynacja udziału polskich przedstawicieli w grupach roboczych NIAG.