Arkusz Informacyjny


Arkusz Informacyjny jest integralną częścią deklaracji członkowskiej. Pozwala poznać nowoprzyjętą firmę członkowską, a zawarte w nim informacje, zastrzeżone do użytku PIPnROK, służą opracowaniu analiz i ocen firm zbrojeniowych, na potrzeby gospodarki narodowej i PIPnROK.

AI wymaga odpowiedzi na 22 pytania, o rożnym stopniu szczegółowości. Może zostać wypełniony w jednym egzemplarzu ręcznie, na komputerze lub pismem maszynowym.

W przypadku problemów, które powstaną podczas wypełniania prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 634 47 78 lub elektroniczny: e-mail: izba@przemysl-obronny.pl