Współpraca Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju z koncernem LEIDOS (USA).

26 czerwca 2024

W dniu 26-go czerwca br. w siedzibie Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju odbyło się spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego koncernu LEIDOS, poświęcone omówieniu obszarów potencjalnej współpracy, będących w zainteresowaniu obu stron.

   W spotkaniu udział wzięli ze strony koncernu LEIDOS:  wiceprezes ds. biznesu międzynarodowego  Dean BAXEVANIS, dyrektor lotniczych systemów obronnych Joe PALUMBO oraz dyrektor marketingu międzynarodowego Ysabel VANDEPUTTE. Natomiast ze strony Izby: Prezes Sławomir Kułakowski i Dyrektor Generalny Jakub JAWORSKI.

  Po przedstawieniu prezentacji na temat PIPnROK  poruszono tematy dotyczące amunicji wystrzeliwanej z lądu i powietrza, w tym małej amunicji szybującej (SGM), zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, systemów symulacyjnych i szkoleniowych dla pojazdów naziemnych, systemy bezzałogowych, cybernetycznej i cyfrowej modernizacji  oraz tematyki morskiej.

LEIDOS Holding Inc.

   Wcześniej znana jako Science Applications International Corporation (SAIC), to amerykańska firma działająca od 1969 roku, zajmująca się obroną, lotnictwem, technologiami informacyjnymi i badaniami biomedycznymi z siedzibą w Reston w Wirgini. W sierpniu 2016 roku  połączyła się z sektorem IT, Information Systems & Global Solutions ( Lockheed Martin IS&GS ) firmy Lockheed Martin, tworząc największego dostawcę usług IT dla przemysłu obronnego. Fuzja Leidos-Lockheed Martin to jedna z największych dotychczas transakcji konsolidacyjnych sektora obronnego. Leidos współpracuje z Departamentem Obrony, Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wspólnotą Wywiadowczą, a także innymi agencjami rządowymi USA i wybranymi rynkami komercyjnymi.

   Leidos ma cztery centralne działy: cywilny, zdrowotny, zaawansowane rozwiązania oraz obrona i wywiad. Pion Cywilny koncentruje się na integracji systemów lotniczych, zabezpieczeniu środków transportu, modernizacji infrastruktury IT i efektywnym projektowaniu energii. Pion Zdrowia koncentruje się na optymalizacji przedsiębiorstw medycznych, zabezpieczeniu prywatnych danych medycznych oraz doskonaleniu metod gromadzenia i wprowadzania danych. Dział Zaawansowanych Rozwiązań koncentruje się na analizie danych, integracji zaawansowanych systemów obronnych i wywiadowczych oraz zwiększaniu efektywności obserwacji i rozpoznania. Dział Obrony i Wywiadu koncentruje się na dostarczaniu systemów usług lotniczych, analizie geoprzestrzennej, cyberbezpieczeństwie, analizie wywiadowczej i wspieraniu wysiłków operacyjnych.

   Firma jest jednym z 10-ciu największych dostawców amerykańskiego MON oraz znajdują się w 3. setce na liście FORBES 500.