IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

23 czerwca 2024

W czwartek 20-go czerwca br. Zarząd Targów Warszawskich wraz z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich zorganizowali już po raz dziewiąty Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Konferencja, która odbyła się w Warszawie skupiła ekspertów w dziedzinie obronności i gospodarki w tym m.in. przedstawicieli polityki, Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej, służb ratowniczych, uczelni wyższych, a także krajowego i zagranicznego przemysłu obronnego. Na odnotowanie zasługuje obecność przedstawicieli dyplomatycznych Szwecji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Litwy i Danii – państw szczególnie zainteresowanych utrzymaniem bezpieczeństwa na Bałtyku i Morzu Północnym.

   Forum rozpoczęło wystąpienie inaugurujące Andrzeja GRZYBA, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej X kadencji Sejmu, w którym nie zabrakło podkreślenia szczególnej roli jaką odgrywa stan bezpieczeństwa morskiego zapewniający niezagrożone funkcjonowanie infrastruktury krytycznej – tak pod wodą i na wybrzeżu.

   Z kolei kadm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT, rektor – komendant Akademii Marynarki Wojennej podkreślił, że współczesne konflikty to wojny totalne oddziałujące na wszystkie aspekty funkcjonowania państwa, dlatego też niezwykle istotna jest rola gospodarki i przemysłu w systemie bezpieczeństwa państwa.

   Podobne tezy zawierał również odczytany na rozpoczęciu forum list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marcina KULASKA deklarujący zmianę podejścia rządu do bezpieczeństwa oraz prowadzenie polityki odstraszania agresora.

   Dyskusje podczas warszawskiego forum toczyły się w trzech sesjach poświęconych kompleksowo kwestiom bezpieczeństwa w ujęciu morskim. Podczas pierwszej sesji poświęconej roli i znaczeniu sił morskich w polityce morskiej państwa skupiono się głównie na wyzwaniach stojących przez Rzeczpospolitą Polską w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa morskiego identyfikując zagrożenia, dyskutując nad założeniami opracowanej siedem lat temu „Strategicznej koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP” w kontekście polityki morskiej i miejsca Marynarki Wojennej w jej realizacji.

   W centralnej sesji forum poświęconej przemysłowi obronnemu w kontekście procesu modernizacyjnego sił morskich RP dyskutowano o inwestycjach i stanie realizacji oraz perspektywach programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP oraz jej oczekiwaniach a możliwościach przemysłu w ich realizacji. Wskazano również na nieodzowną rolę lotnictwa w zabezpieczeniu interesów morskich państwa, w tym wielozadaniowych śmigłowców morskich, a także systemów bezzałogowych.

   Sesja zamykająca konferencję była poświęcona kwestiom znaczenia strategicznego morskiej infrastruktury krytycznej. Swoje doświadczenia w tym zakresie i oferowane rozwiązania przedstawiła spółka Advanced Protection Systems z Gdyni – krajowy producent systemów antydronowych.