Obrady Doradczej Grupy Przemysłowej NATO (NIAG).

21 czerwca 2024

    W dniach 11-12 czerwca br. w Amsterdamie (Holandia) odbyły się dwudniowe obrady Doradczej Grupy Przemysłowej NATO (NIAG).

   Pierwszy dzień obrad odbył się w formule rozszerzonej wraz z partnerami NATO. Natomiast drugi dzień obrad był tylko w gronie narodowych delegacji członków NATO.

   W trakcie obrad zapoznano się m.in. z informacjami nt.: akceleratora innowacji w dziedzinie obronności dla Północnego Atlantyku (DIANA), Funduszu Innowacji NATO, europejskiej strategii przemysłu obronnego (EDIS), zobowiązań Sojuszu do Inwestycji w Obronę NATO oraz Forum Przemysłu Obronnego podczas Szczytu NATO

    Delegacji polskiej przewodniczył Jakub JAWORSKI, dyrektor generalny Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

    Kolejne posiedzenie plenarne NIAG zaplanowano w Bratysławie (Słowacja) w dniach 1-3 października br.