Podpisanie porozumienia z NEFAB

12 listopada 2023
Podpisanie Porozumienia

W dniu 8 listopada 2023 roku, w Kowalach k/Gdańska, podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Polską Izbą Producentów na Rzecz Obronności Kraju, a firmą NEFAB Packaging Poland Sp. z o.o.

Ze strony Izby dokument podpisał Prezes Sławomir Kułakowski, a ze strony NEFAB – pan Artur Karnecki – Dyrektor Zarządzający NEFAB Packaging Poland Sp. z o.o. Podpisane Porozumienie ma na celu pomoc we wprowadzeniu opakowań produkowanych przez firmę NEFAB na rynek wojskowy.

NEFAB Packaging Poland Sp. z o.o. jest firmą zarejestrowaną w Polsce, z firmą-matką znajdującą się w Szwecji. NEFAB jest już obecny na rynku wojskowym w Szwecji, czy Holandii ale jeszcze nie w Polsce. Podpisane Porozumienie ma to zmienić, a docelowo doprowadzić także do członkostwa NEFAB w Izbie.

NEFAB. jest producentem różnego rodzaju opakowań, praktycznie z dowolnych materiałów i o dowolnych kształtach. Oferuje zarówno standardowe opakowania, jak i takie robione pod konkretny produkt, konkretnego klienta i zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami. Opakowania spełniają rozmaite standardy (włączając NATOwskie STANAGi) i posiadają wiele różnych certyfikatów.