Rozpoczęcie współpracy z KOMBUD GROUP

29 marca 2024

   W środę 27 marca br. w siedzibie KOMBUD GROUP odbyło się spotkanie Prezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju z przedstawicielami spółki RAIL-MIL Sp. z o.o. Jego celem było podjęcie współpracy w obszarze rozwoju współpracy kooperacyjnej pomiędzy firmą RAIL-MIL a spółkami polskiego przemysłu obronnego, zrzeszonymi w Izbie.

   Ze strony KOMBUD GROUP w spotkaniu udział wzięli: Członek Zarządu ds. operacyjnych dr Andrzej KILIAN, Wiceprezes Zarządu RAIL-MIL Krzysztof GOŃDA oraz analityk-programista RAIL-MIL Piotr GOŃDA.

KOMBUD GROUP SA

   Firma powstała w wyniku połączenia Zakładów Automatyki Kombud – wiodącego krajowego producenta systemów sterowania ruchem kolejowym oraz Rail-Mil Group, polskiej firmy działającej w obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej. Połączony potencjał technologiczny i kapitałowy Firmę w gronie liderów na rynku sterowania ruchem kolejowym w Europie Środkowej.

   Firma posiada ponad 30 lat doświadczenia w systemach sterowania ruchem kolejowym. Wdrożyła 65 systemów i urządzeń dopuszczonych do eksploatacji w Unii Europejskiej Posiada wykwalifikowaną kadrę. Zatrudnia 550 pracowników. Firma jest oparta wyłącznie na polskim, prywatnym kapitale.

   W skład Grupy kapitałowej wchodzi 5 firm zajmujących się: Sterowaniem Ruchem Kolejowym; Systemami dla Metra; automatyką taboru kolejowego; usługami projektowymi oraz systemami komputerowymi do zastosowań przemysłowych i wojskowych, w czym specjalizuje się Firma RAIL-MIL Computers Sp. z o.o.