Umowa ramowa na dostawy LOTR KLESZCZ podpisana

29 lutego 2024

   W środę 29 lutego 2024 roku w obecności wicepremiera Władysława KOSINIAK – KAMYSZA oraz wiceministra MON Pawła BEJDY została podpisana umowa ramowa między Agencją Uzbrojenia reprezentującą Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a AMZ-KUTNO S.A.

   Umowa ramowa, która poprzedza umowy wykonawcze, zawiera zasady i określa cele pozyskania 286 sztuk lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych w latach 2025-2035.

   LOTR KLESZCZ na platformie kołowej 4×4 wejdzie na wyposażenie pododdziałów rozpoznawczych Wojsk Lądowych, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony załogi, z przeznaczeniem do dynamicznego i ciągłego zdobywania oraz pozyskiwania, a także gromadzenia informacji o przeciwniku i środowisku pola walki. Ma być on rozwijany przez konsorcjum polskich podmiotów, w skład którego weszły firmy i instytucje tj. AMZ-KUTNO S.A. (lider), Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Pojazd w wersji rozpoznawczej został opracowany na bazie transportera opancerzonego BÓBR 3  i docelowo pozwoli na generacyjną wymianę w siłach zbrojnych poprzez wycofanie przestarzałych transporterów BRDM-2 produkcji radzieckiej oraz ich zmodernizowanych wersji.