Umowa na serwis ZZKO Topaz

8 kwietnia 2024

W piątek 5 kwietnia  br. 2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poinformowała o zawarciu umowy z Grupą WB w sprawie realizacji usługi serwisu ZZKO Topaz, który znajduje się na wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego.

   Umowa, o całkowitej wartości 35,7 mln PLN, została zawarta 12 marca br. i ma obowiązywać do końca listopada 2026 roku. W procedurze wyboru wykonawcy zastosowano negocjacje z wybranym podmiotem bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, co jest związane z faktem, że Grupa WB jest autorem i jedynym właścicielem praw autorskich ZZKO Topaz.

ZZKO Topaz

jest standardowym systemem kierowania ogniem pododdziałów artylerii Wojska Polskiego. Zmodyfikowany Topaz (z interfejsem ASCA) został już wprowadzony do użycia w dwóch dywizjonowych modułach ogniowych 155 mm armatohaubic (Krab oraz K9A1 Thunder). Docelowo trafi na wyposażenie wszystkich polskich jednostek artylerii oraz artylerii rakietowej.