STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ SA


26 lipca 2013

ul. Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Tel. (0-58) 625-81-02
Fax. (0-58) 625-01-47
e-mail: navship@navshop.pl
www.navship.pl

Budowa korwet jednostek patrolowych i desantowych dla marynarki wojennej oraz:

  • budowa jednostek pływających o długości do 100 m takich jak: masowce, zbiornikowce produktowe, kontenerowce,
  • przebudowy, przedłużenia, remonty modernizacyjne, konserwacje jednostek pływających floty handlowej, rybackiej, technicznej i specjalnej,
  • remonty przy nabrzeżu.