PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP


25 lipca 2013

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Tel. (0-22) 874-01-64
Fax. (0-22) 874-02-21
e-mail: piap@piap.pl
www.piap.pl

Producent robotów specjalistycznych dla wojska, policji i straży granicznej oraz zestawów do wykrywania i unieszkodliwiania bomb i materiałów wybuchowych.