POLSHIPPING Sp. z o.o.


25 lipca 2013

ul. Armii Krajowej 9/6
81-372 Gdynia
Tel. (0-58) 661-43-66
Fax. (0-58) 661-61-25
e-mail: ship@polshipping.pl
www.polshipping.pl

Międzynarodowa logistyka transportowa (gł. morska) na potrzeby firm przemysłowego potencjału obronnego.