PIT – RADWAR SA


28 maja 2024

ul. Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tel.  (+48 22) 540 22 00

Fax. (+48 22) 540 22 00

KRS: 0000297470

Koncesja MSWiA B-068/2003

e-mail: office@pitradwar.com

www.pitradwar.com

Prezes zarządu –

   Firma jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od kilkudziesięciu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia, zwłaszcza przeciwlotniczego. Produkty Firmy znajdują się na uzbrojeniu wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także na wyposażeniu armii zagranicznych.

   PIT-RADWAR S.A. obsługuje pełny cykl dostaw wyrobów od określenia wymagań, poprzez prace badawczo-rozwojowe, prace projektowe, produkcję aż do wsparcia logistycznego oferowanego użytkownikom.

   W warszawskiej siedzibie spółki znajduje się większość pracowni merytorycznych. Tutaj opracowywane są nowe technologie i odbywa się produkcja urządzeń radiolokacyjnych oraz systemów wspomagania. Oddział gdański specjalizuje się w pasywnych systemach rozpoznania radioelektronicznego oraz w rozwiązaniach dla Marynarki Wojennej RP. Oddział wrocławski skupia specjalistów z dziedziny techniki mikrofalowej. Główną część pracowni w Kobyłce stanowi badawczy poligon antenowy wyposażony w nowoczesną aparaturę do pomiaru charakterystyk anten o powierzchni do 300 m2 i o masie do 15 ton oraz urządzenia umożliwiające montaż anten radarowych. Działające w Kobyłce Laboratorium Badań Anten wykonuje pomiary parametrów anten i natężeń pól elektromagnetycznych do celów bhp i środowiskowych. Znajduje się tu także pracownia materiałów ferrytowych, będących istotnych składnikiem podzespołów ferrytowych.