PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.


29 maja 2024

ul. Śmidowicza 48

81-127 Gdynia

Tel.  (+48 58) 625 81 02

Fax. ((+48 58) 625 01 47

KRS: 0000657652

e-mail: pgzsw@pgzsw.com.pl

www.pgzsw.com.pl

Prezes zarządu –

   PGZ Stocznia Wojenna jest najstarszą polską stocznią działającą od 1922 roku, kontynuując tradycję Stoczni Marynarki Wojennej oraz utworzonych jeszcze przed II wojną światową w Pucku, a następnie przeniesionych do Gdyni Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej. Od samego początku głównym zadaniem Stoczni było utrzymanie, serwisowanie i budowa nowych jednostek dla Marynarki Wojennej.

   W ramach współpracy z podmiotami zagranicznymi, takimi jak biura konstrukcyjne lub koncerny stoczniowe Stocznia Wojenna oferuje sprawdzone operacyjnie projekty okrętów wojennych wszystkich klas i typów, jakimi może być zainteresowany Resort Obrony Narodowej i MW RP. W grupie tej znajdują się m.in. okręty bojowe klasy korweta (ORP „Ślązak”), fregata (np. program pozyskania trzech wielozadaniowych fregat o kryptonimie „Miecznik”)  oraz jednostki pomocnicze, takie jak okręty ratownicze, zaopatrzeniowe czy hydrograficzne.

   W ramach realizacji tych projektów PGZ Stocznia Wojenna oferuje także kompleksowe wsparcie dla zbudowanych okrętów.

   Ponadto Spółka oferuje budowę jednostek pływających o długości do 100 m takich jak: masowce, zbiornikowce, kontenerowce oraz przebudowy, przedłużenia, remonty modernizacyjne, konserwacje jednostek pływających floty handlowej, rybackiej, technicznej i specjalnej.