KenBIT Sp. J.


8 sierpnia 2013

ul. Żytnia 22, lokal 15
01-014 Warszawa
Tel. 22 862-43-80
Fax. 22 862-43-81
e-mail: kenbit@kenbit.pl
www.kenbit.pl

 

Prezes- SOŁTYSIAK Mirosław

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z cyfrową łącznością radiową i przewodową, jak również zagadnieniami z zakresu rozpoznania radioelektronicznego.