BUMAR-ŁABĘDY Zakłady Mechaniczne S.A.


29 maja 2024

ul. Mechaników 9

49-109 Gliwice

Tel.  (+48 32) 734 50 00

Fax. (+48 32) 734 50 02

KRS: 0000016872

e-mail: dgsekretariat@bumar.gliwice.pl

www.bumar.gliwice.pl

Prezes zarządu –

   Od ponad 70 lat Spółka specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego.

   Pakiety modernizacyjne oraz usługi remontowe w zakresie wszystkich typów pojazdów pancernych obejmują m.in. czołgi Leopard, PT-91, Wozy Zabezpieczenia Technicznego WZT-2 i WZT-3 oraz różne typy czołgów rodziny T-72. Spółka realizuje przeglądy czołgów Leopard do poziomu F6. Ponadto jest głównym wykonawcą modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL/M1.

   Posiadane doświadczenie zarówno produkcyjne  jak i technologiczne, tworzy potencjał firmy, która jest dzisiaj w pełni zdolna sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjnego rynku. Kolejne generacje sprzętu pancernego dostarczanego Wojsku Polskiemu oraz odbiorcom zagranicznym, ugruntowały pozycję Spółki na krajowym i światowym rynku sprzętu oraz uzbrojenia.