BEES-POL Sp. z o.o.


8 sierpnia 2013

ul. Fort Wola 22
00-961 Warszawa
Tel. (0-22) 836-80-57
Fax. (0-22) 836-44-03
e-mail: bees-pol@bees-pol.atomnet.pl

 

Prezes- JAWORSKI Władysław

Firma handlowa, specjalizująca się w obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz technologią o tym przeznaczeniu.