XIX Konferencja „NT 2024 – Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Państwa”.

20 kwietnia 2024


   W środę 17 kwietnia 2024 roku w Warszawie, już po raz dziewiętnasty, odbyła się konferencja „NT 2024 – Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Państwa”. Dorocznie organizowane przez Zarząd Targów Warszawskich wydarzenie poświęcone obronności państwa skupiło licznych przedstawicieli świata polityki, wojskowości i przemysłu obronnego.

   Konferencję zainaugurował minister – członek Rady Ministrów i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak – były minister obrony narodowej, wystąpienie wprowadzające wygłosił zaś gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski, zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W świetle trwającej za naszą wschodnią granicą pełnoskalowej wojny, w wystąpieniach inauguracyjnych i późniejszych panelowych dyskusjach eksperckich uczestnicy konferencji poruszali problematykę aktualnych potrzeb obronnych naszego kraju i państw sojuszniczych w obliczu nie tylko tych zagrożeń, z którymi już teraz musimy się mierzyć, ale i tych przewidywanych w, jak podkreślano, bardzo krótkiej perspektywie kilku najbliższych lat.

Główną oś dyskusji stanowiła oferta krajowego przemysłu zbrojeniowego mająca sprostać tym potrzebom, a także kwestie rozwoju polskich podmiotów w kontekście transferu technologii od partnerów zagranicznych. Uczestnicy konferencji dobrze ocenili potencjał kooperacyjny polskiego przemysłu zbrojeniowego, jednak zgodzili się, że kierunki i modele współpracy z kooperantami zagranicznymi to obszary, nad którymi stale należy pracować, tak aby nie tylko polskie siły zbrojne otrzymywały wyposażenie skuteczne na współczesnym polu walki, ale też aby rodzimy przemysł mógł czerpać z tej współpracy jak największe korzyści budując i rozwijając swoje własne zdolności.

   Żadne, a w szczególności tak ambitne plany nie będą jednak mogły być zrealizowane bez zapewnienia adekwatnego finansowania ze strony państwa. Podczas konferencji, temu obszarowi poświęcono całą odrębną sesję, podczas której parlamentarzyści, eksperci i ekonomiści dyskutowali nad aktualnymi możliwościami i źródłami finansowania, a także poszukiwali nowych możliwości. Podkreślano w tym obszarze możliwości wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zrozumienie środowisk politycznych państw europejskich dla koncepcji kolektywnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Wskazano też na rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz możliwości, jakie daje unijna strategia na rzecz przemysłu obronnego, podkreślając konieczność zachowania przejrzystości finansów publicznych, ale też co niezwykle istotne, celowości i zakresu importowanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

   W ocenie ekspertów podejście do obronności państwa musi jednak być wielowymiarowe – powinno obejmować nie tylko potencjał militarny, ale też wiele innych obszarów od skutecznych działań dyplomatycznych po dywersyfikację źródeł i uniezależnienie energetyczne.

   Konferencja była też okazją dla przedstawicieli zarówno polskiego, jak i zagranicznego przemysłu obronnego do zaprezentowania swojej aktualnej oferty dla polskich sił zbrojnych.