Polska uzyskała członkostwo w międzynarodowej inicjatywie Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA)

29 marca 2024

Polska uzyskała członkostwo w międzynarodowej inicjatywie Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA)

W czwartek 14 marca Polska, po spełnieniu wszystkich testów interoperacyjności, uzyskała członkostwo w międzynarodowej inicjatywie Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA). Tym samym system TOPAZ potwierdził nadany mu przez Wojsko Polskie status narodowego systemu artyleryjskiego dla Wojsk Rakietowych i Artylerii, wpisany w łańcuch sojuszniczego dowodzenia. Decyzja zapadła w wyniku głosowania podczas konferencji ASCA, która odbywała się od 6 do 14 marca w Koblencji. To posumowanie sześcioletnich starań o dołączenie do międzynarodowej społeczności.
W 2023 roku zautomatyzowany system kierowania ogniem TOPAZ z interfejsem ASCA poddano szczegółowym testom interoperacyjności. Zgodnie z metodyką w pierwszej kolejności próby realizowano z systemem państwa wprowadzającego, którym dla Polski były od 2020 roku Stany Zjednoczone (z systemem Advanced Field Artillery Tactical Data System). Następnie taki sam zakres testów potwierdzono z innym państwem inicjatywy, którym była Kanada (z systemem Fires Automation and Targeted Effects System). Podsumowaniem były raporty z przeprowadzanych testów i ustalone procedury użytkowania narodowej implementacji interfejsu ASCA. Dokumenty były podstawą do analizy oraz stwierdzenia dwóch podkomitetów (do spraw operacyjnych i technicznych), że Polska wykonała wszystkie kroki i jest gotowa do przyjęcia do społeczności jako pełnoprawnego członka. Formalnie taki status jednogłośnie nadał komitet sterujący ASCA ostatniego dnia konferencji w Niemczech.

Artillery Systems Cooperation Activities
to międzynarodowa inicjatywa, z wiodącym udziałem państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Celem inicjatywy ASCA jest zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem artylerii różnych państw. Jest to realizowane przez zastosowanie ujednoliconych standardów i jednolitych interfejsów zaimplementowanych w poszczególnych krajowych systemach.