Delegacja Polska w Doradczej Grupie Przemysłowej NATO (NIAG)


Skład delegacji każdego państwa członkowskiego obejmuje format 1+3. Przewodniczącym delegacji polskiej jest Jakub JAWORSKI, reprezentant Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju. Członkami delegacji są eksperci z administracji tj. Ministerstwa Obrony Narodowej  (Aleksandra BOROWICZ) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Marcin KAMASSA) jak również ekspert z Polskiej Grupy Zbrojeniowej (Rafał JĘDRZEJAK). Przewodniczący delegacji narodowej bierze udział w głosowaniu i prezentuje stanowisko całego przemysłu, a nie poszczególnych firm.

Kontakt w sprawie udziału firm w pracach grup studyjnych NIAG

   Polskie firmy (w tym w szczególności MŚP) zainteresowane udziałem w pracach grup studyjnych NIAG powinny kontaktować się z szefem delegacji polskiej do NIAG – przedstawicielem Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju Jakubem JAWORSKIM (+48 604 571 776, mail: j.jaworski@przemysl-obronny.pl) lub sekretariatem delegacji polskiej w NIAG (+4822 634 47 78, mail:izba@przemysl-obronny.pl).