ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK Sp. z o.o.


26 lipca 2013

ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
Tel. (0-12) 269-24-22
Fax. (0-12) 269-27-20
e-mail: biuro@zsk.krakow.pl
www.zsk.krakow.pl

Kompleksowa obsługa systemów informatycznych i teleinformatycznych.