WÓLCZANKA S.A.


26 lipca 2013

ul. Sempołowska 4
27-500 Opatów
Tel. (0-15) 868-21-19
Fax. (0-15) 868-27-74
e-mail: maciej.slominski@wolczanka.com.pl
www.wolczanka.com.pl

Produkcja koszul męskich dla wojska, policji, straży granicznej i innych służb paramilitarnych.