WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI


8 sierpnia 2013

ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze
Tel. 22 688-55-55
Fax. 22 688 55-89
e-mail: sekretariat@wil.waw.pl
www.wil.waw.pl

Przedmiotem działalności Wojskowego Instytutu Łączności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa