WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII


8 sierpnia 2013

ul. Antoniego Chruściela „Montera” Ave 105
00-910 Warszawa
Tel. 22 51-99-09
Fax. 22 516-99-90
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl
www.wichir.waw.pl

Instytut posiada uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Instytut prowadzi również działalność usługową na rzecz sił zbrojnych i gospodarki narodowej, w tym pobieranie próbek i oznaczanie PCDD i PCDF oraz oznaczanie metali ciężkich w żywności i biopierwiastków we włosach. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia. W Instytucie działają akredytowane laboratoria badawcze i pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.