WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE SA


28 maja 2024

ul. 1 Maja 1

05-220 Zielonka

Tel.  (+48 22) 781 99 71

Fax. (+48 22) 771 82 07

KRS: 0000296158

Koncesja MSWiA B-191/2003

e-mail: wze@wze.com.pl

www.wze.com.pl

Prezes zarządu –

Zakład powstał w 1952 roku.

   Zbudowane przez WZE, przy wsparciu Kongsberg D&A, Centrum Serwisowania Systemów Rakietowych NSM służy Żołnierzom Morskiej Jednostki Rakietowej w utrzymaniu stałej gotowości bojowej. Zakład posiada jako jedyny w kraju licencję uprawniającą do serwisowania Radiolokacyjnych Systemów Lądowania GCA-2000 (Ground Control Approach) rozlokowanych w strategicznych bazach lotniczych.

   Od lat zakład remontuje i modernizuje systemy obrony powietrznej eksploatowane przez Wojsko Polskie, w tym posowieckie systemy Newa od standardu S.C.. W wyniku wymiany techniki lampowej na półprzewodnikową-cyfrową (Newa-C) uzyskano zwielokrotnienie algorytmów naprowadzania na cel, zwiększenie skuteczności ogniowej, odporność na zakłócenia oraz niezawodność aparatury.

   Zakład wyposaża najnowsze polskie moduły ogniowe Regina i Rak oraz KTO Rosomak i SPZR Poprad w systemy nawigacji inercjalnej rodziny TALIN. Produkuje komponenty i podzespoły oraz kompletne czujniki ruchu pojazdu oraz komponenty i podzespoły oraz kompletne pulpity kontrolno -sterujące.

Zakład modernizuje i modyfikuje radary NUR-21, NUR-22 i P-18. Ponadto produkuje różnorodne systemy powietrzne i kosmiczne oraz walki radio-elektronicznej.