UNITRONEX POLAND Sp. z o.o.


26 lipca 2013

ul. Grochowska 341 lok.68
03-822 Warszawa
Telefon:+48-22-631-26-43
Fax: +48-22-632-75-59
e-mail: info@unitronex.com
www.unitronex.pl

Dostawca sprzętu łączności, rozpoznania, walki elektronicznej i ochrony przed ulotem elektromagnetycznym itp. głównie produkowanych w USA.