UNIMOR – RADIOCOM Sp. z o.o.


26 lipca 2013

ul. Budowlanych 46 c
80-298 Gdańsk
Tel. (0-58) 762-30-02
Fax. (0-58) 762-30-01
e-mail: marketing@radiocom.pl
www.radiocom.pl

Producent sprzętu łączności dla lotnictwa i marynarki wojennej.