TRANSBIT Sp. z o.o.


8 sierpnia 2013

ul. Łukasza Drewny 80
02-968 Warszawa
Tel. 22 550-48-00
Fax. 22 550-48-10
e-mail: biuro@transbit.com.pl
www.transbit.com.pl

Oprócz projektowania i produkcji urządzeń łączności, automatyki i aparatury diagnostycznej wraz z oprogramowaniem zajmujemy się także projektowaniem systemów łączności, teletransmisyjnych i teleinformatycznych. Jesteśmy też jedną z nielicznych firm realizujących dostawy sprzętu łączności specjalnej na po­trzeby MON, zarówno do stacjonarnego systemu łączności, jak i do obiektów polowych.