SILTEC Sp. z o.o.


8 sierpnia 2013

ul. Parzniewska 12
05-800 Pruszków

Tel. 48 22 572 18 00

Fax. 48 22 823 66 46

e-mail: info@siltec.pl
www.siltec.pl

Dostarczamy naszym klientom w kraju i za granicą niezawodne, cieszące się zaufaniem produkty i usługi: wyposażenie służące do ochrony informacji niejawnych i wrażliwych, agregaty prądotwórcze małej i dużej mocy oraz rozwiązania specjalne dla resortów mundurowych i instytucji centralnych państwa