RADMOR S.A


26 lipca 2013

ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia

tel.: 58 7655 999
fax: 58 7655 992
e-mail: marketing@radmor.com.pl
www.radmor.com.pl

Producent sprzętu radiokomunikacji ruchomej dla policji, służb transportowych oraz radiostacji wojskowych szczebla taktycznego: osobistej, plecakowej, pokładowej.