PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH


26 lipca 2013

ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka
Tel. (0-22) 786-18-01
Fax. (0-22) 786-18-30
e-mail: pimb@pimb.com.pl
www.pimb.com.pl

Produkcja elementów części zamiennych sprzętu pancernego oraz transporterów opancerzonych.