OBRUM Sp. z o.o. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych


27 maja 2024

ul. Toszecka 102

44-117 Gliwice

Tel.  (+48 32) 301 92 09

Tel.  (+48 32) 301 92 09

Fax. (+48 32) 279 25 00

KRS: 0000300687

Fax. (+48 32) 279 25 00

KRS: 0000300687

e-mail: sekretariat@obrum.pl

www.obrum.pl

Prezes zarządu – Tomasz KURCZEK

   Historia OBRUM to ponad 50-letni okres działalności, od Zakładu Produkcji Doświadczalnej przy ówczesnych Zakładach Mechanicznych „ŁABĘDY” (od roku 1968), do OBRUM sp. z o.o.,

 Nad którym nadzór właścicielski nad działalnością sprawuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej PGZ, która posiada 71,82% udziałów w OBRUM Sp. z o.o.

   Jednostka badawczo-rozwojową specjalizująca się w konstrukcji i wykonawstwie szybkobieżnych opancerzonych pojazdów gąsienicowych, mostów mobilnych, maszyn roboczych na bazie czołgu, trenażerów szkoleniowych, laserowych systemów treningu strzeleckiego.