MORATEX Instytut Technologii Bezpieczeństwa


28 maja 2024

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-950 Łódź
Tel. (+48 42) 637 37 63
Fax. (+48 42) 636 92 26

KRS: 0000060963
e-mail: ittw@moratex.pl
www.moratex.eu

Dyrektor- prof. dr hab. inż. Marcin STRUSZCZYK

Instytut powstał w roku 1953, jako Laboratorium Przemysłu Tkanin Technicznych. O jakości rozwiązań surowcowych, technicznych i konstrukcyjnych opracowywanych wyrobów, świadczą pozytywne opinie bezpośrednich ich użytkowników oraz przyznawane medale i wyróżnienia krajowych i międzynarodowych instytucji. Innowacyjność stosowanych rozwiązań badawczo-technologicznych jest potwierdzana przyznawanymi przez Urząd Patentowy RP prawami ochrony. Instytut pozyskał ponad 100 patentów i ponad 140 wzorów użytkowych.

Instytut specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych  technicznych wyrobów włókienniczych stosowanych do celów obronnych, w policji i straży pożarnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów kuloodpornych, odzieży asekuracyjnej dla marynarki wojennej, odzieży niepalnej, wyposażenia dla policji oraz innych wyrobów o przeznaczeniu militarnym.