MORATEX Instytut Techniczny Wyrobów Włókienniczych


25 lipca 2013

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-950 Łódź
Tel. (0-42) 637-37-63
Fax. (0-42) 636-92-26
e-mail: ittw@moratex.pl
www.moratex.eu

 

Prezes- STRUSZCZYK Marcin

Prace badawczo-rozwojowe technicznych wyrobów włókienniczych stosowanych do celów obronnych w gospodarce morskiej i straży pożarnej.

Producent kamizelek kuloodpornych i hełmów kuloodpornych, odzieży asekuracyjnej dla marynarki wojennej, odzieży niepalnej , wyposażenia dla policji oraz innych wyrobów o przeznaczeniu militarnym.