MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE S.A.


25 lipca 2013

ul. Żaglowa 11
80-560Gdańsk
Tel. (0-58) 554-92-00
Fax. (0-58) 552-21-68
e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl
www.mtgsa.com.pl

 

Prezes- BOJANOWSKI Andrzej

Organizator wystaw, a w szczególności Balt Military Expo, Safety, Europoltech.