MASKPOL SA


25 kwietnia 2024

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego

Konieczki

42-140 Panki woj.śląskie

Tel.  (+4834) 310 93 00

Fax. (+4834) 317 98 31

KRS: 0000049087

e-mail. maskpol@maskpol.com.pl

www.maskpol.com.pl

Prezes zarządu – Adam OGRODNIK

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. to firma wchodząca w skład PGZ SA. PSO MASKPOL S.A. jest wiodącym polskim zakładem w swojej branży, dysponującym nowoczesnym zapleczem badawczym i najnowszymi technologiami produkcji. Zakład produkuje wyroby ochrony balistycznej: hełmy i kamizelki kuloodporne; produkty ochrony przeciwchemicznej: maski przeciwgazowe , odzież ochronną i sprzęt odkażający oraz wyroby ochrony prewencyjnej (tarcze, pałki ,ubiory przeciwuderzeniowe), a także umundurowanie polowe. Głównymi odbiorcami produktów Firmy jest wojsko, policja straż graniczna. Wszystkie zapewniają najwyższy poziom ochrony oraz charakteryzują się wysokimi wskaźnikami ergonomii.